Noticias

Jornada de clausura i presentació dels resultats del Projecte d’agricultura EBC

Dijous 14 de novembre a les 9:30h al Centre Cultural La Nau

Projecte pilot d’aplicació del BBC (Balanç del Bé Comú) a les explotacions agroecològiques valencianes

Projecte finançat per les Ajudes a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 de la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

El projecte s’ha dut a terme amb la creació d’un grup d’innovació integrat per l’Associació Valenciana per al foment de l’Economia del Bé Comú (AVEBC), la Universitat de València UV, mitjançant la Càtedra EBC-UV, i La Unió de Llauradors, com a representant de les explotacions i empreses representatives del sector agrari valencià.

El punt de partida del projecte va estar la constatació de que les explotacions ecològiques de la Comunitat Valenciana tenen un gran nivell d’exigència en termes ambientals i un gran recorregut en sostenibilitat ecològica, però pensem que poden millorar les exigències en sostenibilitat des de la dimensió social.

L’objectiu general del projecte ha estat integrar el Model EBC en el sector agroecològic valencià, per mitjà d’un procés pilot de recerca-implantació-exemplificació, per posar en valor l’aportació d’aquest sector agrari al bé comú (aspectes de sostenibilitat econòmica, social i ambiental).

Aquest objectiu general es pot dividir en un conjunt d’objectius específics:

1. Creació d’una figura de qualitat diferenciada, adaptant el Balanç del Bé Comú (BBC) a les característiques de les explotacions agràries ecològiques valencianes, per tal de afegir-la a les certificacions ecològiques ja existents

2. Establiment de sinèrgies entre organitzacions socials, entitats públiques, agrupacions d’agricultors, institucions, societat civil i productors, per a potenciar que el sector agrícola integre i fique en valor criteris de sostenibilitat  i els valors de l’Economia del Bé Comú

3. Fomentar una cultura de col·laboració entre productors ecològics, aconseguint millors resultats en sostenibilitat (econòmica, social i ambiental)

4. Millora de la competitivitat dels productors afegint valor social als productes agrícoles ecològics i exemplificar les seues bones pràctiques, promocionar-los en mercats locals i internacionals.

Com a resultats del projecte hem obtingut:

1. Realització del BBC en grup peer per part de 12 explotacions agroecològiques de les províncies d’Alacant, Castelló i València

2. Proposta de Manual d’implantació i certificació EBC adaptat al sector agrícola,

3. Sensibilització en els valors de la sostenibilitat a productors, comercialitzadors i consumidors finals.

Una vegada acabat el projecte, pretenem haver col·laborat en assentar les bases per a establir un sistema de criteris de valoració que marquen el full de ruta de la sostenibilitat integral (econòmica, social i mediambiental) en l’agricultura valenciana. No podrem parlar de sostenibilitat al sector agrícola sense ficar a homes i dones, territori, cultura i medi ambient en el centre. 

Vos esperem.