Noticias

Jornada sobre Borsa i Economia del Bé Comú: Finançament de les empreses baix criteris de sostenibilitat

La Càtedra EBC, juntament amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organitza una Jornada sobre Borsa i Economia del Bé Comú: Finançament de les empreses baix criteris de sostenibilitat el proper 18 de novembre

La Jornada tindrà lloc al Palau de Pineda (Plaça del Carme, 4, 46003 València), de 9h a 13h. 

L’objectiu d’aquesta Jornada es centrará en analitzar el paper de la Borsa com a mecanisme de finançament per a les empreses baix criteris de sostenibilitat. Per tant, està dirigida al públic en general, a estudiantat de les universitats (en especial del Màster de Finances Corporatives de la Universitat de València), professionals i empresariat de la Comunitat Valenciana i tècnics especialitzats en finançament d’empreses.

Assistència gratuïta (prèvia inscripció com a oient)

Només qui desitge obtindre el diploma d’assistència abonarà matrícula tipus A, 40 euros (20 euros de taxes acadèmiques més 20 euros de taxes de Secretaria).

–> Programa, matrícula o registre com a oient 

UIMP Valencia Palau de Pineda.
Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España). 
Tel. 963 108 020 /019 /018
secretaria_valencia@uimp.es