Noticias

Economia del Bé Comú promou el consum de llegums de proximitat per a aconseguir una dieta més saludable i reforçar la sostenibilitat del planeta


El canvi en els hàbits d’alimentació suposaria previndre vora 11 milions de morts anuals
Més de 500 comedors s’han adherit a la campanya que s’allargarà durant tota la setmana


Benicàssim. 19/11/2019. Aconseguir una dieta més saludable per a les persones i unes pautes d’alimentació que reforcen la sostenibilitat del planeta. Aquests són els objectius que persegueix l’associació Economia de Bé Comú (EBC), amb l’organització de la jornada per a promoure el consum de llegums de proximitat i de qualitat i que ha tingut lloc aquest matí a l’hotel Voramar de Benicàssim.

L’acte forma part de la IV edició de la campanya impulsada per Mensa Cívica, una plataforma internacional de reflexió i investigació sobre la problemàtica de la cultura, salut i impacte ambiental en la Restauració Col·lectiva, en el qual han participat Cuinatur, Pou de Beca i Voramar, Cartonajes La Plana, Fundació Novesendes i l’Horta del Rajolar, que són una part de les empreses integrants del grup de treball de l’EBC de les comarques de Castelló.


Amb aquesta campanya es pretén conscienciar a la societat de la necessitat de «tornar a una dieta més vegetal i recuperar els llegums com a part del nostre patrimoni històric alimentari», segons ha explicat el president de Mensa Cívica, Félix Segarra. La iniciativa s’allargarà durant tota la setmana
i a ella s’han adherit més de 500 menjadors de centres escolars i hospitals en els quals s’alimentaran prop de 100.000 comensals, els quals consumiran llegums, almenys dues vegades, durant la setmana. A les comarques de Castelló han sigut, en concret, 82 els centres que s’han adherit.


Durant la jornada, els organitzadors han explicat que el camí cap a les dietes saludables per a l’horitzó de l’any 2050 necessitarà d’uns canvis substancials en la dieta, segons s’explica en l’informe de la comissió EAT-Lancet, que prediu que «el consum mundial de fruites, vegetals, anous i llavors, i llegums haurà de duplicar-se, i el consum d’aliments com la carn roja i el sucre haurà de reduir-se en més del 50%» fet que resultarà beneficiós per a la salut. Aquesta comissió ha analitzat els impactes potencials del canvi en la dieta sobre la mortalitat per malalties relacionats amb la mateixa i conclou que «una dieta més vegetal i saludable suposa previndre al voltant d’11 milions de morts a l’any a tot el món».


Al mateix temps, els responsables de Mensa Cívica i de l’EBC, han insistit en la necessitat d’aconseguir «la producció sostenible d’aliments», la qual cosa propiciaria el consum d’aliments de proximitat, amb l’objectiu de reduir el risc de canvis irreversibles per al planeta. I és que en l’actualitat, segons Félix Segarra, «dues terceres parts dels llegums que consumim procedeixen de distàncies milquilomètriques, fet que no es justifica ambientalment, i que produeix efectes negatius en la nostra salut humana i planetària». A més, per a Segarra, «la producció de llegums de qualitat és també una eina contra la despoblació, perquè el seu territori de cultiu està en zones de l’Espanya buidada que tenen el potencial humà i ambiental que necessitem», conclou.


Durant la jornada, el col·lectiu Economia del Bé Comú ha aprofitat la participació de Pou de Beca, Voramar i Cuinatur en la Jornada per a presentar tres receptes en les quals els llegums han sigut l’ingredient principal. D’aquesta forma, han volgut mostrar el seu compromís cap a una alimentació més sana i sostenible, i crear un espai de diàleg i reflexió sobre la seua importància.Economía del Bien Común promueve el consumo de legumbres de proximidad para
conseguir una dieta más saludable y reforzar la sostenibilidad del planeta


El cambio en los hábitos de alimentación supondría prevenir 11 millones de muertes anuales

Más de 500 comedores se han adherido a la campaña que se alargarà durante toda la semana


Benicàssim. 19/11/2019. Conseguir una dieta más saludable para las personas y unas pautas de alimentación que refuerzan la sostenibilidad del planeta. Estos son los objetivos que persigue la asociación Economía de Bien Común (EBC), con la organización de la jornada para promover el
consumo de legumbres de proximidad y de calidad y que ha tenido lugar esta mañana en el hotel Voramar de Benicasim.


El acto forma parte de la IV campaña impulsada por Mensa Cívica, una plataforma internacional de reflexión e investigación sobre la problemática de la cultura, salud e impacto ambiental en la Restauración Colectiva, en el cual han participado Cuinatur, Pou de Beca, Voramar, Cartonajes La Plana, Fundació Novessendes i l’Horta del Rajolar, que son una parte de las mpresas integrantes del grupo de trabajo de la EBC de las comarcas de Castelló.


Con esta campaña se pretende concienciar a la sociedad de la necesidad de «volver a una dieta más vegetal y recuperar las legumbres como parte de nuestro patrimonio histórico alimentario», según ha explicado el presidente de Mensa Cívica, Félix Segarra. La iniciativa se alargará durante toda la semana y a ella se han adherido más de 500 comedores de centros escolares y hospitales en los cuales se alimentarán cerca de 100.000 comensales, los cuales consumirán legumbres, al menos dos veces, durante la semana. En las comarcas de Castellón, han sido 82 los centros que se han adherido.


Durante la jornada, los organizadores han explicado que el camino hacia las dietas saludables para el horizonte del año 2050 necesitará de unos cambios sustanciales en la dieta, según se explica en el informe de la comisión EAT-Lancet, que predice que «el consumo mundial de frutas, vegetales, nueces y semillas, y legumbres deberá duplicarse, y el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse en más del 50%», lo que resultará beneficioso para la salud. Dicha comisión ha analizado los impactos potenciales del cambio en la dieta sobre la mortalidad por enfermedades relacionados con la misma y concluye que «una dieta más vegetal y saludable supone prevenir alrededor de 11 millones de muertes al año en todo el mundo».


Al mismo tiempo, los responsables de Mensa Cívica y de la ECB, han insistido en la necesidad de lograr «la producción sostenible de alimentos», lo que propiciaría el consumo de alimentos de proximidad, con el objetivo de reducir el riesgo de cambios irreversibles para el planeta. Y es que
en la actualidad, según Félix Segarra, «dos terceras partes de las legumbres que consumimos proceden de distancias milkilométricas, hecho que no se justifica ambientalmente, y que produce efectos negativos en nuestra salud humana y planetaria». Además, para Segarra, «la producción de legumbres de calidad es también una herramienta contra la despoblación, pues su territorio de cultivo está en esas zonas de la España vaciada que tienen el potencial humano y ambiental que necesitamos», concluye.


Durante la jornada, el colectivo EBC ha aprovechado la participación de Pou de Beca, Voramar y Cuinatur en la Jornada para presentar 3 recetas en las que las legumbres han sido el ingrediente principal. De esta forma, han querido mostrar su compromiso hacia una alimentación más sana y sostenible, y crear un espacio de diálogo y reflexión sobre su importancia.