Noticias

CONTINUEM AMB LA PARTICIPACIÓ EN ALCOI

Projecte: Participació ciutadana.

Estem arribant a l'equador del projecte, aquest divendres 11 de novembre, gaudirem de dues sessions dedicades a la igualtat de gènere en el sector públic i a la importància de les clàusules socials i els seus beneficis per a les persones, empreses i sector públic per a realitzar un camí cap a la cooperació i la contribució al bé comú (concepte basat en l'efectiva aplicació dels principis universals de dignitat humana, solidaritat i justícia social, sostenibilitat ecològica, així com la participació democràtica i transparència).


La utilització de clàusules socials, mediambientals, ètiques o de gènere constitueix una bona pràctica. A més, l'extensió d'aquests criteris de contractació al conjunt de processos de contractació municipal suposa aconseguir el cim en el compliment d'aquest criteri i afavoreix la consecució d'altres criteris associats a la resta de valors fonamentals per a l'Economia del Bé Comú.


Us convidem a participar en les dues sessions teoricopràctiques i dinàmiques que tindran lloc aquest divendres a les 17:00h.

Proyecto: Participación ciudadana.

Estamos llegando al ecuador del proyecto, este viernes 11 de noviembre, disfrutaremos de dos sesiones dedicadas a la igualdad de género en el sector público y a la importancia de las cláusulas sociales y sus beneficios para las personas, empresas y sector público para realizar un camino hacia la cooperación y la contribución al bien común (concepto basado en la efectiva aplicación de los principios universales de dignidad humana, solidaridad y justicia social, sostenibilidad ecológica, así como la participación democrática y transparencia).


La utilización de cláusulas sociales, medioambientales, éticas o de género constituye una buena práctica. Además, la extensión de estos criterios de contratación al conjunto de procesos de contratación municipal supone alcanzar la cumbre en el cumplimiento de este criterio y favorece la consecución de otros criterios asociados al resto de valores fundamentales para la Economía del Bien Común.


Os invitamos a participar en las dos sesiones teórico-prácticas y dinámicas que tendrán lugar este viernes a las 17:00h.