Noticias

AJUDES ECONOMIA SOSTENIBLE 2020

Publicades les ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Trevall para:

Activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l’empresa social i de la EBC en la Comunitat Valenciana.

Elaboració i implantació d’una memòria de sostenibilitat  (Balanç del Bé Comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer, etc).

Activitats d’investigació básica i formació sobre EBC, empresa social, emprenedoria i innovació social, i la investigació aplicada en aqueixes matèries.

Foment de l’economía del Bé Comú, Elaboració de memòries de sostenibilitat i RSC, Estudis d’investigació.Si aquestes ajudes són d’interés per a la teua empresa, organització, associació o municipi, no dubtes a contactar amb la nostra Associació per mitjà del correu electrònic:»

organizacion@ebccomunitatvalenciana.org