Transparencia

EQUIPO COORDINADOR TERRITORIAL DE AVEBC

Mª PILAR RUEDA

PRESIDENTA

ALFONS RIBARROCHA

VICEPRESIDENTE

MANOLO PIQUER

SECRETARIO

ESTHER PAULO

VOCAL DE CONOCIMIENTO

JORDI MEDALL

TESORERO

CAMILLA MIRAUDO

VOCAL

EMPRESAS

LOLA LÓPEZ

VOCAL

IGUALDAD

FULGEN TORTOSA

VOCAL EBC ALICANTE

RAQUEL GÓMEZ

VOCAL EBC CASTELLÓN

FRAN BALLESTEROS

VOCAL COMUNICACIÓN

Tenint en compte la convocatòria de Premis a la innovació en Serveis socials  “Amparo Moreno Vaño” ,publicat a l’Ordre 10/2018, d’11 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,Generalitat, amb els quals es pretén premiar iniciatives que per la capacitat innovadora que tenen contribuïsquen a potenciar qualitativament el model social de la Comunitat Valenciana per a entitats del tercer sector d’acció social de la Comunitat Valenciana en els àmbits de la prevenció de l’exclusió social, la protecció a les persones i les famílies d’aquestes, l’autonomia personal i la promoció de la inclusió, presentant experiències reals, vinculades a realitats socials concretes, que permeten fer front a nous reptes per a la innovació social i motivar l’esperit emprenedor dels serveis socials. La L’associació valenciana per al foment de l’economia del bé comú ha presentat  el Projecte adjunt per a un nou model en serveis socials basat en el model econòmic del bé comú.