Noticias

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL AVEBC 2024

Leer en castellano

Estimada persona associada,
En la reunió de l’Equip Coordinador Territorial de l’AVEBC del passat dia 07 de febrer de 2024, s’ha acordat celebrar Assemblea General Ordinària segons el que preveu l’article 15 dels Estatuts.

LLOC:
JARDÍ BOTÀNIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, C/ de Quart, 80. Extramurs, València.

ENLLAÇ ON-LINE:
En cas d’impossibilitat d’assistència presencial, podràs connectar-te en directe a través del següent enllaç de la plataforma Google Meet:      

meet.google.com/wcs-ujhx-jxf

IMPORTANT: Per entrar a la reunió indicar nom i primer cognom.

DIA I HORA:  Dissabte 13 d’Abril
En aquesta ocasió, aprofitarem la jornada per a realitzar, a la vesprada, la I Trobada de Comunitats Living del Bé Comú a la que estàs convidada, oferint un tentempié entre tots dos esdeveniments.

  • ASSEMBLEA AVEBC 2024: A les 10:30h en primera convocatòria i a les 11:00h en segona.
  • DINAR: De 14:30h a 16:00h
  • I TROBADA DE COMUNITATS LIVING DEL BÉ COMÚ: De 16:00h a 18:00h

ACREDITACIÓ:
Per a un adequat control de la participació i sistema de votació, es requereix acreditació per a l’assistència amb almenys 24 hores d’ antelació a la celebració de l’assemblea mitjançant el complimentat del següent qüestionari:   

QÜESTIONARI D’ ASSISTÈNCIA

ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda. (Per Presidència)
2. Aprovació de l’acta assembleària anterior, de l’11 de febrer de 2023. (Per Secretaria)
3. Ratificació de persones sòcies, físiques i jurídiques, i acreditades. Així com les delegacions de vot rebudes. (Per Secretaria)
4. Informe i aprovació de la Memòria d’activitats de l’exercici 2023. (Per Presidència i Vicepresidència)
5. Examen i aprovació (en el seu cas) dels Comptes Anuals tancats a 31/12/2023. (Per Tresoreria)
6. Proposta del Pla Operatiu 2024-26. (Per Presidència, Vicepresidència i Coordinadors Àrees)
7. Examen i aprovació (en el seu cas) del Pressupost per a l’exercici 2024. (Per Tresoreria)
8. Renovació de càrrecs de l’Equip Coordinador Territorial i assignació de possibles candidatures per a les Vocalies d’Empresa i Coneixement. (Per Presidència i Vicepresidència).
9. Propostes a l’Assemblea per a la seva possible aprovació. (Per Vicepresidència i Secretària)
            9.1 Titularitat d’ Utilitat Pública.
            9.2 Noves tarifes especials Júnior i Sènior.
            9.3 Canvi de Seu.
10. Precs i preguntes.

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA:

Convòcatoria (pdf)

Acta Assemblea 11/02/2023 (2)

Resum d’activitats realitzades en 2023 (4)

Balanç de situació 2023 (5)

Perdudes i guanys 2023 (5)

Pressupost 2024 (6,7)

Formulari de presentació de candidatura al ECT de AVEBC (8)

Document de delegació de vot (3)

Esperem comptar amb la teva participació. En cas de no poder assistir, pots atorgar la teva representació a qualsevol persona associada expressament per a aquesta assemblea. La qual cosa hauràs de fer utilitzant el model que s’adjunta i remetent-lo per correu electrònic, havent d’obrar en poder de la Secretaria (secretaria@ebccomunitatvalenciana.org) amb almenys 24 hores abans de celebrar-se la reunió (art. 18.2 Estatuts).
Et recordem que per a votar has d’estar al corrent del pagament de la quota. Si fos necessari aquí tens el número de compte per fer l’ingrés abans del 13 d’abril:
ES35 3159 0066 9224 3155 9729


Quedem atents a la teva confirmació d’assistència.
Salutacions cordials des de l’Equip de Coordinació Territorial.
València, 28 de març de 2024.