ASSEMBLEA GENERAL AVEBC 2019

Volver a la versión en castellano.

El proper diumenge 10 de febrer s’ha convocat Assemblea General de l’Associació Valenciana per a l’Foment de l’Economia del Bé Comú. La cita és a València a les 10:30 h. en primera convocatòria i a les 11:00 h. en segona.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL AVEBC, VALÈNCIA 2019

A les reunions de l’Equip Coordinador Territorial de l’AVEBC, celebrades a València i per mitjans telemàtics, els dies 16 i 24 de gener del 2019, s’ha acordat celebrar Assemblea General Ordinària i Extraordinària segons el que preveu l’art. 15 dels Estatuts.


Lloc: Seu de FEVECTA al C/ Arquebisbe Mayoral, 11. 46002 – València.
Dia i hora: 10 de febrer (diumenge) a les 10:30 h. en primera convocatòria i a les 11:00 h. en segona. Acreditació d’assistents a les 10:15 h.

Ordre del dia:

EXTRAORDINÀRIA

1. Ratificació d’altes de persones associades (art. 16.2.c Estatuts).

ORDINÀRIA

2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (15-04-2018).
3. Informe i aprovació de la Memòria d’Activitats 2018.
4. Informe i aprovació del comptes anuals 2018 i pressupost 2019.
5. Ratificació de la creació de la Delegació de l’AVEBC a Castelló.
6. Renovació de càrrecs de l’ECT de l’AVEBC.
7. Precs i preguntes.

Donada la importància dels temes a tractar esperem comptar amb la teua participació. En cas de no poder assistir, pots atorgar la teua representació a qualsevol persona associada. Per a això hauràs de fer-ho per escrit o correu electrònic identificable, expressament per a aquesta assemblea, havent d’estar en poder de la Secretaria (secretaria@ebccomunitatvalenciana.org) amb almenys vint i quatre hores abans de celebrar-se la reunió (art. 18.2 Estatuts).

València, 26 de gener 2019.

En aquest enllaç pots descarregar el document oficial de la convocatòria : CONVOCATÒRIA.


Documents annexos a la convocatòria: Comptes anuals, pressupost de Tresoreria, Autorització per a delegar vot, etc .: DOCUMENTS